Mål: 1217-16

Dom eller beslut

Sjukersättning. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.