Mål: 4175-15

HFD 2016 ref. 27

Referat

Fråga om ersättning för kostnader för vård i annat land inom EES.

Dom eller beslut

Fråga om ersättning för kostnader för vård i annat land inom EES.