Mål: 6460-14

Dom eller beslut

Bostad med särskild service, daglig verksamhet, fråga om förutsättningarna för beslut om ändrad verkställighet av en sedan lång tid meddelad insats i form av bostad med särskild service för vuxna enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.