Mål: 947-15

HFD 2016 ref. 12

Referat

Fråga om inhibition av ett beslut om beredande av vård enligt LVU när den unge inte är föremål för omedelbart omhändertagande.