Mål: 2406--2408-16, 2628--2630-16

HFD 2016 ref. 89

Referat

Fråga om förutsättningar för licensjakt efter varg.