Mål: 881-15

HFD 2016 ref. 78

Referat

Fråga om hur sanktionsavgift ska bestämmas när ett fordon brukats trots att färdskrivarutrustningen inte besiktigats.