Mål: 570-16

Dom eller beslut

Extra kontrollavgift enligt livsmedelslagen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätt.