Mål: 4719-15

HFD 2016 ref. 64

Referat

Ett körkort kan inte återkallas enbart med hänvisning till att körkortshavaren har gjort sig skyldig till grovt sjöfylleri.

Dom eller beslut

Ett körkort kan inte återkallas enbart med hänvisning till att körkortshavaren har gjort sig skyldig till grovt sjöfylleri.