Mål: 3400-16

Dom eller beslut

Ersättning till offentligt biträde.