Mål: 1410-16

Dom eller beslut

Föreläggande enligt djurskyddslagen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.