Mål: 2744-15

HFD 2016 ref. 33

Referat

Fråga om förutsättningar för att meddela en person som har gjort sig skyldig till försök till dråp tillstånd att inneha skjutvapen.