Mål: 4339-15

HFD 2016 ref. 34

Referat

Förutsättningar för granskningsdispens i kammarrätt.