Mål: 4047-15

HFD 2016 ref. 41

Referat

Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade har ansetts röra en civil rättighet och därför vara överklagbart.