Mål: 6667-13, 2393-14

HFD 2016 ref. 30

Referat

För ett offentligt biträde som är ett s.k. distansbiträde men som saknar rätt till ersättning för merkostnader,ska ersättning för tidsspillan och utlägg bestämmas utifrån samma schablon som tillämpas för en offentlig försvarare i motsvarande situation.

Samma dag avgjordes mål nr 2393-14 rörande delvis samma fråga.

Dom eller beslut

För ett offentligt biträde som är ett s.k. distansbiträde men som saknar rätt till ersättning för merkostnader,ska ersättning för tidsspillan och utlägg bestämmas utifrån samma schablon som tillämpas för en offentlig försvarare i motsvarande situation.

Samma dag avgjordes mål nr 2393-14 rörande delvis samma fråga.