Mål: 4405-15

Dom eller beslut

Förbud enligt djurskyddslagen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.