Mål: 5893-15

Dom eller beslut

Påföljd enligt fastighetsmäklarlagen. Fråga om prövningstillstånd i Kammarrätten.