Mål: 6892-14

Dom eller beslut

Laglighetsprövning enligt kommunallagen.