Mål: 3567-14

HFD 2016 ref. 2

Referat

Fråga om tillämpning av bestämmelserna om påföljd som kan meddelas en fastighetsmäklare.

Dom eller beslut

Fråga om tillämpning av bestämmelserna om påföljd som kan meddelas en fastighetsmäklare.