Mål: 3895-17

Dom eller beslut

Föreläggande enligt socialtjänstlagen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.