Mål: 342--344-16

HFD 2017 ref. 51

Referat

Fråga om under hur lång tid som redan förbrukade medel ska kunna påverka den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.