Mål: 5635-17

Dom eller beslut

Rätt att ta del av allmän handling.