Mål: 1950-17

Dom eller beslut

Fastställelse av järnvägsplan för utbyggnad av Mälarbanan, delen Spånga-Barkarby, i Stockholms kommun, Stockholms län.