Mål: 6804-16

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning avseende förlängd nätkoncession för 400 kV-ledningen mellan Kimstad i Östergötland och Sege/Arrie i Skåne.