Mål: 5009-16

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning avseende ändrad nätkoncession enligt ellagen för två 400 kV luftledningar på delsträckan Söderåsen-Kristinelund i Helsingborgs kommun.