Mål: 3421-16

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning i ärende om arv som tillfallit Allmänna arvsfonden.