Mål: 5027-16

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning rörande beslut om förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen avseende fastigheter i Lilla Edets, Kungälvs, Ale och Lerums kommuner.