Mål: 6405-16

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning avseende förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen avseende fastigheter i Oskarshamns, Mönsterås, Högsby, Nybro och Emmaboda kommuner.