Mål: 2310-16

HFD 2017 ref. 4

Referat

Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning.

Dom eller beslut

Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd.