Mål: 2435-17

Dom eller beslut

Förhandsbesked om inkomstskatt.