Mål: 4938-16, 4939-16

HFD 2017 ref. 58

Referat

Fråga om tidpunkten för beskattning av inkomst från upplåtelse av rätt att avverka skog.