Mål: 4938-16, 4939-16

HFD 2017 ref. 58

Referat

Fråga om tidpunkten för beskattning av inkomst från upplåtelse av rätt att avverka skog.

Dom eller beslut

Fråga om tidpunkten för beskattning av inkomst från upplåtelse av rätt att avverka skog.