Mål: 273-17

Dom eller beslut

Förhandsbesked om inkomstskatt.