Mål: 3544-16

HFD 2017 ref. 54

Referat

Fråga om Allmänna ombudet hos Skatteverkets rätt att överklaga.