Mål: 1702-16

Dom eller beslut

Ett bolags tillhandahållande av elektroniska böcker genom strömmande eller genom nedladdning omfattas inte av reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdesskatt