Mål: 6608-16

HFD 2017 ref. 25

Referat

Fråga om tolkning och tillämpning av det nordiska skatteavtalet. Förhandsbesked om inkomstskatt.