Mål: 1464--1466-17

Dom eller beslut

Anstånd med betalning av skatt. Återförvisat till Kammarrätten i Göteborg.