Mål: 1615-16

HFD 2017 ref. 3

Referat

En förskola har inte ansetts bedriva sådan skolverksamhet som medför att den är ett allmänt undervisningsverk enligt inkomstskattelagen.