Mål: 7194-15

HFD 2017 ref. 43

Referat

Fråga om vad som avses med permanentbostad vid beräkningen av en persons förmögenhet när dennes rätt till bostadstillägg prövas.