Mål: 5889-16

Dom eller beslut

Stöd och service till vissa funktionshindrade. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.