Mål: 1206-16

HFD 2017 ref. 27

Referat

En funktionshindrad persons behov av transport har inte ansetts utgöra ett sådant annat personligt behov som ger rätt till personlig assistans.