Mål: 6963-15, 6969-15

HFD 2017 ref. 6

Referat

Fråga om bidrag till arbetshjälpmedel (I och II).