Mål: 4239-16

HFD 2017 ref. 39

Referat

Fråga om det finns tillräckliga skäl för att hemlighålla ett barns vistelseort för en förälder.

Dom eller beslut

Fråga om det finns tillräckliga skäl för att hemlighålla ett barns vistelseort för en förälder.