Mål: 4239-16

HFD 2017 ref. 39

Referat

Fråga om det finns tillräckliga skäl för att hemlighålla ett barns vistelseort för en förälder.