Mål: 5206-16

HFD 2017 ref. 40

Referat

Fråga om umgänge mellan en förälder och barn som har omhändertagits för en s.k. uppväxtplacering.