Mål: 5206-16

HFD 2017 ref. 40

Referat

Fråga om umgänge mellan en förälder och barn som har omhändertagits för en s.k. uppväxtplacering.

Dom eller beslut

Fråga om umgänge mellan en förälder och barn som har omhändertagits för en s.k. uppväxtplacering.