Mål: 5757-16

Dom eller beslut

Ett nioårigt barns uppgifter om missförhållanden i hemmet har lagts till grund för ett beslut om vård med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Utredningen i ett mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga har i allt väsentligt grundats på uppgifter som barnet självt lämnat i olika sammanhang. Även om vissa detaljer i barnets berättelse kunde ifrågasättas ansågs det med tillräcklig grad av säkerhet fastställt att missförhållanden i hemmet förekommit.