Mål: 5868-16

HFD 2017 ref. 64

Referat

Fråga om prövningen av en konsumentkredit grundat sig på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden.