Mål: 226-17

Dom eller beslut

Påföljd för fastighetsmäklare. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätt.