Mål: 1147-16

Dom eller beslut

Fråga om hur ett kommunalt beslut om grundbelopp till fristående förskolor som inte riktar sig till en viss enskild huvudman ska överklagas; genom förvaltningsrättsligt överklagande eller genom laglighetsprövning.