Mål: 340-16, 341-16

HFD 2017 ref. 22

Referat

Bestämmelserna om disciplinpåföljd för intygsgivare i bostadsrättsförordningen har ansetts sakna stöd i lag.