Mål: 4959-16

Dom eller beslut

Registrering av stiftelse enligt stiftelselagen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätt.