Mål: 3882-16

HFD 2017 ref. 13

Referat

Fråga om förutsättningarna för att meddela mellandom i den allmänna förvaltningsprocessen.

Dom eller beslut

Fråga om förutsättningarna för att meddela mellandom i den allmänna förvaltningsprocessen.