Mål: 1171-16

HFD 2017 ref. 5

Referat

Ett djurförbud som meddelats en lantbrukare som gjort sig skyldig till brottet djurplågeri har ansetts oproportionerligt.